Saltar al contingut

LINE360 | Disseny de la construcció

Avís legal

De conformidad con la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos que esta web es titularidad de GUZMAN BLAZQUEZ ANTUNEZ, (en adelante “EL TITULAR”), con CIF: 38130841S, con domicilio en Avenida la católica nº 32/ (34 08901 HOSPITALET DE LLOBREGAT, BARCELONA; teléfono 695 865 048.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d'aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a EL TITULAR, oa tercers que n'han autoritzat l'ús. EL TITULAR presenta aquests continguts amb finalitats dinformació i promoció. EL TITULAR n'autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d'aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a EL TITULAR, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i els perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

EL TITULAR actúa con la máxima diligencia posible para que los datos y la información que ofrece en su sitio web esté actualizada en tomo momento, si bien no garantiza ni se hace responsable de la exactitud y actualización de los contenidos del sitio web, reservándose el derecho a modificar dichos contenidos en cualquier momento. EL TITULAR tampoco será responsable de la información que se pueda obtener a través de enlaces incluidos en el sitio web. Las relaciones comerciales con los clientes se regirán por las Condiciones Generales que, en su caso, se establezcan por EL TITULAR en un documento específico a tal efecto, o por los pactos concretos que pudieran acordarse con los clientes.

CONDICIONS D'ÚS

L´ús d´aquest lloc web implica l´acceptació plena dels termes del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest lloc web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat Espanyol. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi l'accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pugui correspondre.
Obrir xat
Hola ????
En què et podem ajudar?